20 mann i Korken!

På første trening etter forflytning fra Blodslitern via Kollen til Midtstuen og Korken under ledelse av Kalle Aketun, så stilte Overtoppen med 20 mann!

Det ble løpt 2 min oppvarming og 2,3,4,2,3,4 med 2 min pause. Hva som skjedde foran i feltet vites ikke , men midt i var det mange gulinger!

Følgende krediteres oppmøte:

Anders Prietz, Eivind Anders Sørlie, Thomas Christian Holter, Knut Beck Engebretsen, Andreas Mellbye, Bjørn Kvaal Hjermann, Sverre Petlund, Erik Braathen, Helge Clem, Bernt Lund, Per Kumle, Andreas Engebretsen, Jacob B. Stolt-Nielsen, Hans Ellingsen, Ola Ebbesen, Per Kaarby, Øystein Løseth, Petter Anderssen, Egil Wickstrand Iversen og Espen Holm

Leave a Reply