Blanke ark og nye muligheter: Rulleski “Sosial detox” søndag 4/11 kl 15 fra Bogstad badeplass

Det nye styret takker det gamle for vel gjennomført Blodslitern og Generalforsamling i går!

En fyldigere omtale av generalforsamlingen  med fremleggelse av protokoll vil bli lagt ut senere, likeså resultater fra Blodslitern og beregningen av “Årets Løper”, som i år ble Knut B. Engebretsen likesom i fjor! Vi gratulerer!

Tallenes tale er entydige: Overtoppen er en klubb med stort engasjement, mange aktiviteter og høy deltakelse på treninger og i sosiale samlinger. Styret som i går takket av har lagt ned en formidabel jobb for å få til dette, men det hadde heller ikke vært mulig uten potensialet alle medlemmene besitter, både fysisk og sosialt!

Det nye styret ser det som sin oppgave å videreføre den samme  linjen med høyt aktivitetsnivå og engasjement blant medlemmene og å hente ut potensialet i hver og en av oss for i fellesskap å utvikle klubben videre. Til det trenger vi innsats og deltakelse fra alle med fremmøte på de ulike arrangementer  i sesongen 2018/2019.

Vi starter ny sesong med rulleskitrening i dag fra Bogstad badeplass kl 15:00 under motto “Sosial detox” og går rolig t/r Skansebakken.

Hus hjelm og refleksvest!

Vel møtt!

PS: Terminlisten for senhøst/vinter 2018/19 er straks klar, men det kom inn noen forslag og tips i går kveld som skal diskuteres og evt implementeres. Så snart dette er gjort blir du informert om at ny terminliste lagt ut.

Leave a Reply