Prolog til vårturen

Det var en hard kjerne som stilte på Skådalen OP, Andreas M, Erik B og innsteppet treningsleder Knut – to med fell, en med klister og Erik på skøyteski. Benny hektet seg på feltet på Tråkka før vi gikk over Frønsvollsmyrene og røkla mot Kjøkkenveien og ned på Bjørnsjøen og over mot Fortjern mot Gørja opp Middagsdalem og til Rottungen. Benny dro rett til skjærsjødammen mens hovedbølet kjørte den nye løypa til Øyangsdammen og Skar. Fortsatt fine forhold igjennom Maridalen over Hammeren Sognsvann med avslutning i Risbekkveien. Afterski hos Knut E med innkjøpte Baker Hansen varer og sport på TV. 38 km og lang tid – og mye sol.

Kompakt økt med Skøyteintervaller

Etter litt forvirring om hvor øverste parkering ved Øvreseter er – dro den store troppen med gulinger over Nikulpmyra og varmet opp via Tryvann og mot kapellet, med oppvarmingsdrag bakkene til kapellet. De offisielle dragene var 4 x ca 6 min (skjennungen, Tryvann, Wyller og opp til toppen Rødkleiva).

Benny var lojal til felleski og Holter staket nesten fremst i feltet og Stig hadde også valgt klassisk. God innsats – 15 km derav mye kvalitet – totalt 1:08. Ca 3 pluss og fine forhold med litt sug der det var fin snø.

Frammøte for Harald S, Anders, Ola, Hans, Erik S, Erik B, Andreas M, Birger, Bjørn, Espen, OP, Thomas, Bernt, Stig, Sølve, Sverre P, Jon Kr, Eivind, Sven Narve, Helge og Knut (treningsleder). Gjest Sjur. Andreas E gikk OBIK skøyting for Overtoppen og gyldig frammøte!

20 Overtoppen karer under pause mellom intervaller (Stig mangler).

Treningsrapport 23.1.19 – I rød sone på Pipenhusveien

Treningsleder beordret gutta vekk fra den sedvanlige Gråseterveien og over mot Lysedammen. Oppvarmingen gikk i “eget” tempo forbi demningen ved Lysedammen og opp til Pipenhusveien – der det var nydelige og ferske spor. Det var lagt opp til pyramide intervaller i relativt lett terreng (for å pushe jobbing på flatere partier og til ære for Marcialonga deltaker Næss). Oppvarmingsdraget 2 min og det første offisielle 2 min draget – gikk “nedover” retning Sørkedalen skole. De øvrige 3-4-3-2 min gikk tilbake på østsiden av Lysedammene og inn i bakkene. Retur på vestsiden av Lysedammene. Siden gutta jobbet så bra, ble de “premiert” med et dessert drag – planlagt til 2 min, men ble visst noe lenger da treningsleder rotet litt med klokka. Det virket som om pulsen kom opp på lettpartiene og gutta fikk pushet litt forskjellige teknikker.

Godkjent frammøte på: Anders, Bjørn, Christian, Dag Henrik, Espen, Fridthjof, Harald S, Helge, Kjetil, Ole, Peder, Rune N (tidlig ute og var på Gråsetervn), Sverre P, Sølve, Thomas og Knut E (treningsleder). Undertegnende logget 17 km – og brutto 1:20.

Andreas E. får godkjent frammøte for OBIK

Lørdan gutta til skogs på villsnøen

Rapport på Lørdagen og fulltreffer av et snøfall. Med garantert prepp i Kollen startet overtopperne tidlig for å få freshe spor i kunsttsnøanlegget. Et par runder samlet, men så var flest keene på å dra til skogs. Opp på villsnø til Frognersetern og jaggu preppede spor i lysløypen mot Frønsvollen, tok inn Heggehullet, Tryvann og stoppet på Kapellet i strøkne spor. En liten avlegger til Skjennungen ga 2t30 og nær 3 mil. Oppmøte på: Klouman(noe redusert pga jobb-døgning), Sørlie, Berggrav, Ness, Halvorsen(x2), Solberg og Montana. Helland får også godkjent (sent fremmøte). Meldt: 1 stk, Stolt’n på Skansebakken (Jury avgjørelse).