Dagens trening, onsdag 4. mars

Blir i hht terminlisten, Skansebakken 18:30, klassisk. Thomas leder an med intervaller.

Leave a Reply