Kongen av Stålet! Klubbmesterskap skøyter 2020.

Første Klubbmester 2020 ble Anders Prietz som etter utallige forsøk endelig satt sin første spiker i OT sammenheng.

Selve fjordisen ble et hett diskusjonstema og det var piping og bekymring i alle tenkelige medier foran start. Flere prominente skøyteløpere ville være landkrabber og stod av. Det var derfor overraskende med så bra oppslutning som 11 ekvipasjer på strek.

Banen var saumfart og testet kvelden i forkant og de 7 cm is fikk en kald minus natt, men væromslag med regn og 6 varme hadde gitt en helt ny topping. Stor enighet om å gå runden med øks for å gjøre eget isoppsyn. Tilbake ved start var all tvil borte. Alle var klare for 3 runder og totalt 9700 m på den raske overflaten. Vekk med sikkerhetstau og sikkerhetspigger. Nå skulle det konkurreres!

Spennende med fellesstart, sidevind med/mot overvann og utstyrsvalg. Det skulle vise seg at Espen  (endelig sykdomfri) hadde energi på første langside og vekslet på tet med Putin (begge u staver). En mini luke til Ole, Sverre og Harald S så ut til å åpne opp, men på medvind-langsiden tettet den seg pga veivalg. En ny luke videre ned så ut til å gi to felt. Så roet farten seg noe på begge de neste motvinds-leggene og taktikkeriet var i gang. Til slutt var det de siste 50 m som avgjorde i gruppe 1, og i gruppe 2 så det ut til at teknikk og rå styrke hos Sølve ga ham det lengste strået. Tiden ble 22’20’’ som ga en snittfart på ca 26 km/t (??maxfart 57.2 km/t).

PS: for løke shots og ymse detaljer se Overtoppens FB side.

Resultat- listen:
1 Prietz, 2 Holm, 3 Anker-Rasch, 4 Sverdrup, 5 Petlund, 6 Skeie, 7 Lund, 8 Ebbesen, 9 Sørlie, 10 Ness, 11 Kaarby.

Leave a Reply