Med Kalle i korken 21. november

Gutta er motivert om dagen og igjen et veldig bra oppmøte!

23 mann stilte i Korken i kveld, og etter obligatorisk oppvarming og oppvarmingsdrag ble det kjørt 2-4-2-4-2-4-2 opp til Tårnet!

Følgende berømmes for oppmøte og krediteres med fremmøtepoeng; Espen Holm,Anders Prietz,Eivind Anders Sørlie,Thomas Christian Holter,Knut Beck Engebretsen,Bjørn Kvaal Hjermann,Sverre Petlund,Erik Braathen,Helge Clem,Sølve Skeie,Harald Sverdrup,Kjetil Landmark,Birger Solberg,Per Kumle,Christian Ness,Andreas Engebretsen,Jørgen Hjemdal,Ole Petter Knoph,Per Kaarby,Svein Narve Børstad,Jon-Kristian Prietz,Hans Henrik Klouman og Arno Berg.

 

Leave a Reply