Oppdatering ift Genfors 2020 samt Blodslitern

Myndighetene og Oslo kommune har kommet med ytterligere restriksjoner som i første omgang varer frem til 1. desember. Det handler, i stort, om å redusere smitterisiko, mobilitet og sosial fysisk omgang. Oslo har strengere retningslinjer enn landet for øvrig. Vi må forvente at det blir en viss samordning med nabokommuner til Oslo. I forhold til Overtoppens generalforsamling er det i første rekke grensen på 20 personer for innendørsarrangement og antall kontakter begrenset til 10 personer per uke som vil slå inn.

Styret vurderer at det vil være i strid med «sjefens intensjon» å gjennomføre generalforsamling som opprinnelig planlagt. Overtoppen tar samfunnsansvar og styret har besluttet at vi ikke gjennomfører møtet som et fysisk møte.  Det legges opp til generalforsamling «per epost». Dvs at vi sender ut dokumentasjon/ presentasjon på epost søndag etter Blodslitern. Det vil inneholde alle faste poster samt årskavalkade. Det vil bli gitt et par dagers frist for å gi tilbakemelding på valg av nytt styre, og evt andre ting som det skal stemmes over/ gis tilslutning til.

Selve «genforsmiddagen» utsettes, trolig til over nyttår. Vi får da håpe at vi kan få kjørt igjennom årskavalkaden på en morsommere måte enn gjennom Teams. Vi har vurdert å gjennomføre møte på Teams, men tenker i grunn at det blir mye enveis monolog, og at vi mister mange gode replikker og underholdningsinnslag.

Blodslitern blir gjennomført i henhold til plan, men vi kommer tilbake med noe mer presise tilpasninger i opplegget. Det kan være at vi f. eks. starter små grupper eller individuell start. Det blir ikke lagt opp til noe servering på Tryvann, men det legges opp til en Bakern-pakke pakket i henhold til alle koranakunstens retningslinjer.

Leave a Reply