Rundt Ringerikstjern

Treningsleder hadde fått oppgaven med å gjete flokken den klassiske runden rundt Ringerikstjern.


Det er mange stier og ruter å velge mellom, men et forslag til trasevalg var presentert på forhånd, så de fleste visste omtrent hva de gikk til.
En nydelig ettermiddag, og det var gledelig at hele 11 Overtoppere noterer fremmøte en onsdag før mulig langhelg.
Tanken var å løpe mest mulig på sti, men inn til Strømsbråtan ble veien valgt fordi det var deilig å løpe i shorts og solskinn! På Strømsbråtan tok vi av til venstre etter bommen og videre på sti et stykke nedenfor Blodslitern, og etterhvert ble Wyllerløypa krysset i 3 traseer.
Nydelig underlag for vårkåte ben i åpen og fin skog! Det er flott nå før undervegetasjonen stikker av med lys og sikt. Noen fikk ikke med seg at vi hadde passert Ringerikstjern før vi stod på grusveien opp fra Smedstua og det ble annonsert “fri fart” til toppen. Entusiasmen for dette stuntet så tidlig på sesongen var vel heller moderat, men noen av gutta satte fart og fikk kjent på både stive ben og armer og noe som minnet om blodsmak og laktat før høyeste punktet ble passert. Denne grusveien er forøvrig fortsettelsen av veien vi tar av fra når lørdagsturen litt senere på høsten vil omfatte de mer brutale Grøttumskleivene… stay tuned!
Treningsleders ønske om å tilføre litt variasjon på returen bestod i å dra flokken gjennom den karakteristiske rødfargete røysa på østsiden av Strømsdammen… Ikke bare populært, og det ble total kollaps i feltet med enkelte lavtflyvende bannord over Strømsdammen… Det som av hensikt skulle være en kulturell og geologisk odyssé i Rødkleivas nærmiljø ble for noen istedet til en bekreftelse på manglende koordinasjon i ulendt terreng og og en vekker om viktigheten av godt trent kjernemuskulatur.
Keep up the good work!
Uansett var det blide karer som vendte tilbake til Bogstad, der Hjemdals nye kjøredoning vakte engasjement og oppmerksomhet.

Mellbye vies herved litt ekstra oppmerksomhet fordi hans cap er god illustrasjon på hva alle OT’ere nå bør bestille som en del av sommerkolleksjonen!

Følgende karer rundet Ringerikstjern onsdag 9. mai:


Prietz, Holter, Clem, Skeie, Sørlie, Hjemdal, Mellbye, Landmark, Sverdrup og Holm.
I tillegg godt å se Nicke tilbake, om enn på sykkel, og han krediteres også fremmøte for å ha “kållat leget” på sykkel selv om han ikke fulgte med gjengen rundt. Det gis det aksept for 3 uker etter benbrudd!

 

Det ble logget 10 km  og ca  1 t:10 minutter

Leave a Reply