Trening lørdag 05.12.2020

Ski fra Sollihøgda kl.09.00 for alle kohorter. Kumle leder an, og treningsleder lokasjon 1 prøver å komme. Endelig snø !!

Leave a Reply