Trening lørdag 26. mai – sykkel fra Bogstad badeplass 09:30

Ettersom klubbmesterskapet i orientering er utsatt så settes det opp sykkeletur fra Bogstad badeplass lørdag 26. mai kl. 09:30 som et alternativ.

Treningsleder for turen konstitueres av de fremmøtte – referat forpliktes 🙂

Forslag til runde er inn Sinoberveien – Pipenhus –  Heggelivannene – og ved Skotta velge ett av alternativene før returen går fra Kringla via Langlia – Kjelsås Gpård – Sinoberveien tilbake til Bogstad:

  • Vestover mot Damtjern og rundt Storflåtan – Svarten – Kringla
  • Dra opp Kuvelia og inn i Oppkuvmassivet – kanskje bestige toppen? – kort retur – ned til Svarten – Kringla
  • Korteste vei til Storflåtan – Hauken – Svarten – Kringla

Treningsleder er bortreist, 1. treningsleder assistent Holmes er muligens også det.

 

Husk hjelm!

God tur!

Leave a Reply