Close

Treningsrapport 6 mai – Kikutrunden

Mellbye, Ntrening060517icke og Holter stilte på Bogstad p-plass og speidet en stund etter noen flere gulinger, men ingen var å se. Det gikk i rolig tempo rundt Kikut på tørre veier og i herlig vær. I traværsen fra Ullevålseter over til Wyller fikk vi også føling med de siste restene av vinter. 45km og litt over 2 timer stoppet klokka på.

Leave a Reply

Overtoppen