Close

Deilige intervaller i Sørkedalen

16 karer stilte til start ved Skansebakken denne dagen. Noen med klister andre med  tørrvoks og noen med rubb. Det viste seg å være flotte forhold fra Storbekkhytta og opp til vannet, og voks og klister var vel det som fungerte best. Etter ett oppvarmingsintervall, ble det kjørt 6X3 minutter opp til Heggeligvann. Gutta viste styrke og det var jevnt i feltet, selv om Enger’n hadde ett par ekstra gir på lager. Sjekk om undertegende fikk registrert ditt fremmøte under.

  Totalt 29.jan 02.feb 05.feb
Thomas Christian Holter 24 1   1
Anders Prietz 21 1 1 1
Kjetil Landmark 17 1 1  
Andreas Mellbye 16     1
Jørgen Hjemdal 16 1 1 1
Sølve Skeie 15 1   1
Andreas Engebretsen 14 1    
Erik Syrdalen 13 1 1  
Eivind Anders Sørlie 13 1   1
Jon-Kristian Prietz 13 1 1 1
Knut Beck Engebretsen 12     1
Per Kumle 11 1    
Bjørn Kvaal Hjermann 10 1 1  
Sverre Petlund 10 1 1 1
Harald Sverdrup 9 1   1
Ola Ebbesen 9     1
Ole Fredrik Anker-Rasch 9      
Per Kaarby 9     1
Stig Georg Benestad 9 1    
Birger Solberg 8      
Bernt Lund 7     1
Dag Mobakken 6   1  
Hans Ellingsen 6 1   1
Jacob B. Stolt-Nielsen 6      
Erik Brathen 5   1  
Sverre Theodor Huse 5      
Arno Berg 4 1    
Hans Henrik Kloumann 4 1 1  
Peder Chr Løvenskiold 4 1    
Øystein Ree 4      
Nicolai Harald Løvenskiold 3     1
Ole Petter Knoph 3      
Svein Narve Børstad 3      
Fridtjof Jebsen  2 1    
Jørgen Waaler 1      
Nils Bugge 1 1    
Rune Natås 1     1
Øystein Løseth 1      
Andreas Scheel 0      
Egil Wickstrand Iversen 0      
Hans Erik Tofte 0      
Harald Gefle 0      
Helge Huseby Haug 0      
Johnny Ryvoll 0      
Lars Thorrud  0      
Ole Andreas Halvorsen 0      
Per-Arnfinn Brekke 0      
Petter Anderssen 0      
Rune Helland 0      
Thor Willy Christiansen 0      
Øyvind Solvang  0      
Snitt 11,57 20 10 16

 

 

Overtoppen