Close

Elghufs i Blodslitern

Første onsdagstreningen med elghufs i Blodsliter traseen ble gjennomført den 10/9. Etter 10 min oppvarming kjørte vi følgende serie 2-2-3-4-4~3-2. Følgende karer deltok; Anders. Skeie, Hjemdal, Hjermann, Mellbye. Engerbretsen x 2, Landmark, Kaarby, Kumle og undertegnede.

Overtoppen