Close

Elghufs Onsdag 2nov

Over 100 trenende med Kalle! Overtoppen s lime skinte gjennom hele feltet og blide glis kunne skimtes i tåka. 

 

Nevner i farta:  Børstad, 2 Engebretsen, Hjemdal, Hjermann, Landmark, 2 Løvenskiold, Sørlie, Petlund, Syrdaeln, Tofte. 

Overtoppen