Close

Flott langtur med 15 spreke karer

Det stilte 14 karer til start kl. 1000 fra Skansebakken i dag. (B-Lund som 15. mann kom for sent og fikk en litt annen åpning enn de andre) Turen gikk som annonsert rundt Oppkuven. Noen valgte raskeste vei ned fra Speakers corner via Lysedammen, resten av gjengen tok Gråseterveien. 35 km ble unnagjort på 2;25 (aktiv tid :-)). De som stilte i dag var Prietz, Landmark, Engern Jr., Mellbye, Hjemdal, Engern, Syl, Hjermann, Anker-Rasch, Solberg, Lund, Mobakken, Arno, Braathen og undertegnede.

Overtoppen