Close

Jar – Skui med uklok “leking” med følger

På Jar stasjon stilte følgende Overtoppere i endelig oppklarnet vær og fine høstfarger:

Anders, Andreas E. (med tapet hanske), Andreas M., Eivind, Knut, Kumle og oksen fra Grav (Thomas) og Sølve. Treningsleder Stig ble værende hjemme på ramma, så det var litt anarkistisk løypevalg. Den opprinnelige ruten via Bærums Verk og over Steinshøgda ble det ikke, men litt smådramatikk ble det likevel. Undertegnende noterte ialt 4 fall (derav 2 på meg selv forårsaket av for slitte hjul, som gjorde at buken gikk ned i), vått løvskrens av Mellbye og et ytterst klønet stavbrekk med følgekonsekvenser…. Dette var definitivt ikke Enger´n sr´s dag. Da Holter kom opp på siden ved Skui, hadde jeg som vanlig ikke noe skikkelig å svare med å valgte en klønete sperretaktikk, som straffet seg med stavbrekk. Med mangel på fungerende nav på hjulene, lånte Holter meg sin venstre stav og uvant som han er med en stav i diagonal, ble det face plænt og dessverre blod på nesa og et skår i v fortann – en følgeskade av Knut urutte oppførsel (dagen derpå). For å komplettere det hele, satt jeg igjen den lånte staven på toppen etter Kolsås bakken, men den ble bare observert av Kumle ikke Holter, noe som medførte en bonus tur tilbake opp langbakken mot Gjettum for å hente den. Ca. 28 km + 2 km bonus – 1.45 – 1.55.

Konklusjon – en tur Holter og Enger´n helst vil glemme.

 

Overtoppen