Close

Leiar

5 i huga Overtoppere stilte på Børsta joggen lø. 6. nov. .Solbergen , Stolten , Børsta , Bjørn H og Chicken. Logget 2:55 inklusive samfunnsnyttig innsats : Kalle hadde bedt Børsta om at Overtoppen gutta ryddet deler av den gamle 5 mils løypa opp mot Sporten ( der Hemings skogsløp går ) , hvilket vi gjord i kombinasjon med effektive knebøy ! Kjempeforhold i Marka. Det er plass til flere .

Overtoppen