Close

Mange av gutta er klare for Birken

16 karer stilte opp til nest siste trening før Birken igår. Her var det mange som var ute etter å spisse formen. Skikkelig klisterføre med overaskende god glid resulterte i rask oppvarming ned til Ulevålseter. Etter et oppvarmingsdrag på 3 minutter, ble det kjørt 4×3 minutter opp til Skjennungstua. Syra meldte seg for flere i de bratteste motene, men dragene ble gjennomført av alle med 10 i stil. Det ble videre kjørt et stakedrag på 5 minutter mot Tryvannstua. Her var det litt misforståelser så deler av feltet dro inn mot Nordmarkskapellet og ikke mot Tryvannstua. Siste draget var fra Tryvannstua og gamle 5 mils traseen bort til lysløypa. Total treningstid 1:15. Hvem som nå blir farlige i Birken kan du se under.

 

    lør ons lør ons lør ons
  Totalt 15.feb 19.feb 22.feb 26.feb 01.mar 05.mar
Thomas Christian Holter 27       1   1
Anders Prietz 25   1   1 1  
Kjetil Landmark 21 1     1 1 1
Jørgen Hjemdal 18           1
Andreas Engebretsen 17   1   1   1
Andreas Mellbye 17            
Sølve Skeie 17           1
Erik Syrdalen 16         1 1
Jon-Kristian Prietz 16         1 1
Eivind Anders Sørlie 15           1
Knut Beck Engebretsen 15       1   1
Per Kumle 13           1
Ola Ebbesen 12       1 1  
Sverre Petlund 12         1  
Bjørn Kvaal Hjermann 11           1
Harald Sverdrup 11           1
Per Kaarby 11         1  
Hans Ellingsen 10   1   1 1  
Ole Fredrik Anker-Rasch 10            
Stig Georg Benestad 10            
Bernt Lund 9         1  
Birger Solberg 9           1
Dag Mobakken 8 1          
Erik Brathen 8 1     1 1  
Jacob B. Stolt-Nielsen 8       1   1
Hans Henrik Kloumann 7 1         1
Peder Chr Løvenskiold 6           1
Sverre Theodor Huse 6            
Arno Berg 4            
Fridtjof Jebsen  4         1  
Nicolai Harald Løvenskiold 4            
Ole Petter Knoph 4            
Svein Narve Børstad 4            
Øystein Ree 4            
Øystein Løseth 3       1    
Nils Bugge 2            
Rune Natås 2            
Egil Wickstrand Iversen 1            
Harald Gefle 1            
Jørgen Waaler 1            
Per-Arnfinn Brekke 1            
Andreas Scheel 0            
Hans Erik Tofte 0            
Helge Huseby Haug 0            
Johnny Ryvoll 0            
Lars Thorrud  0            
Ole Andreas Halvorsen 0            
Petter Anderssen 0            
Rune Helland 0            
Thor Willy Christiansen 0            
Øyvind Solvang  0            
Snitt 12,00   3   10 11 16

 

 

Overtoppen