Close

OT med 1 mann i Grenaderen

Mens resten av OT gjengen var opptatt med Vestergyllen, snek Arno Berg seg til å gå de 90 km i Grenaderen. Ikke lett å oppdage da han gikk under klubbnavnet “etteranmeldte”. Han ble #18 i klassen på 6:54:59 – meget bra!

Overtoppen