Close

TOPP skøytetrening

Mr. President, Jacob Stolten og Presidenten fikk topp privatundervising av Enger`n sr. under søndagens ( 2. okt ). skøytetrening i Maridalen. Treneren skal ha ros for ikke å gi opp ; og det er faktisk tiløp til at noen grunnferdigheter begynner å sitte. Stolten drar uansett nytte av sine okse krefter og parkerte Sir Stig og Chicken.

Det er sagt før , men kan med fordel gjentas : Vi i Overtoppen er usedvanlig heldige som har Team Enger`n som hovedtrenere. Disse karene er helt på høyde med de beste trenere og stiller opp frivillig og gratis for OT. Vet vi hvor heldige vi er ? Gi Andereas E og Knut BE en stor takk neste gang du treffer dem !  

Overtoppen