Close

Trening onsdag 24. nov.

Både Engern sr. og jr. samt Leiar er forhindret fra trening onsdag 24. nov. , men sprekingen Eivind S tar kommandoen . Oppmøte kl. 19:30 på Skoglund ( Vestmarka / Asker Syd ) , dvs avkjøring til venstre på vei opp mot Sollihøgda ( fra Sandvika ). Det kom 10 cm sne der natt til søndag. Klassisk.

Overtoppen