Fredagens Pastavors hos Petlund

Da er det duket for nok en samling i bakken på Blommenholm. Det blir Vestergyllen-briefing og elg-spaghetti med kalori-avec servert fra kl 18.00. Startnummer blir hentet i Asker og det er fint om de som ønsker å få utdelt sitt startnummer på briefingen gir et varsel til Cecilie eller meg. Velkommen til alle løpere, hangaorunds og groupies som er generelt interessert i ljug, skryt og ski. SP.

Leave a Reply