Close

Oppmøtestistikk per 15.09.23

Her kommer en løypemelding fra treningsleder med oppmøtestatistikk per 15.09.23 – håper den kan tjene til inspirasjon og motivasjon til å stille på trening frem mot GF . Vil bli oppdatert…

Det er tett i toppen. 6 mann har mellom 30- 36 treninger

Det er enda tett i bunnen av listen. 22 mann har 0-10 treninger.

Treningsleder oppfordrer til deltagelse i tiden frem til GF!

Leave a Reply

Overtoppen