Ringkollentur utsatt til 2. februar

Det blir en endring når det gjelder langturen (sosial) fra Ringkollen. Den har vært terminfestet lørdag 26. januar, men flyttes til lørdag 2. februar. Turen vil bli organisert og ledet av Hjermann. Nærmere detaljer (busser/after-ski etc.) vil etterhvert komme fra ham.

Førstkommende lørdag (26. januar) vil det i stedet bli arrangert langtur fra Frognerseteren kl 09:00 under ledelse av Ole.

Terminlisten er oppdatert. Vel møtt!

Ringkollentur 2018 – helt nord i Spålen

Leave a Reply