Close

15 karer møtte på ski trening

Det var en herlig gjeng som stilte opp ved Skansebakken til den første onsdagstreningen med ski på beina. Både Kloumann og Ree hadde også funnet veien inn i Sørkedalen denne kvelden, og begge viste gode takter i sporet. Det ble gjennomført rolig oppvarming inn til Storbekkhytta på 27 min. Deretter ble det gjennomført et oppvarmingsdrag på 3 minutter (kun litt syre nederst i leggene) Videre gjennomførte gutta 6×3 minutter som bragte alle helt opp til Heggelivann. Vi brukte brukte ca. 30 minutter på returen og her ble det mye staking og litt små kniving. Godt å se at det bor mye i godt voksene karer. Er du interessert i å se hvordan du ligger an på fremmøtestatestikken så les videre under. Søndag blir det felles langtur kl. 1000. Sjekk her får nærmere info om sted. 

 

 

 

  Totalt 30.nov 01.des 04.des 07.des 07.des 08.des 11.des 14.des 18.des 08.jan 15.jan
Thomas Christian Holter 19     1 1   1 1 1 1 1 1
Anders Prietz 15   1 1 1   1 1 1 1   1
Kjetil Landmark 13       1   1 1 1 1   1
Andreas Engebretsen 12     1 1   1   1 1    
Andreas Mellbye 12 1   1   1   1     1 1
Sølve Skeie 12     1 1   1 1 1   1 1
Jørgen Hjemdal 10       1   1 1 1      
Knut Beck Engebretsen 10       1   1     1   1
Eivind Anders Sørlie 9   1   1   1       1 1
Jon-Kristian Prietz 9       1   1 1     1  
Erik Syrdalen 8     1 1   1       1 1
Ola Ebbesen 8     1 1   1       1 1
Per Kumle 8 1   1 1   1         1
Bjørn Kvaal Hjermann 7       1   1 1 1      
Ole Fredrik Anker-Rasch 7     1   1     1      
Per Kaarby 7       1   1     1 1  
Stig Georg Benestad 7     1 1   1       1  
Birger Solberg 6               1     1
Harald Sverdrup 6     1 1   1          
Sverre Petlund 6     1 1   1         1
Jacob B. Stolt-Nielsen 5                   1 1
Sverre Theodor Huse 5 1 1     1   1        
Bernt Lund 4                      
Dag Mobakken 4     1 1   1          
Hans Ellingsen 3       1   1 1        
Ole Petter Knoph 3       1   1          
Svein Narve Børstad 3                      
Øystein Ree 3       1   1         1
Arno Berg 2               1      
Erik Brathen 2               1      
Nicolai Harald Løvenskiold 2 1                    
Peder Chr Løvenskiold 2     1                
Fridtjof Jebsen  1       1              
Hans Henrik Kloumann 1                     1
Jørgen Waaler 1     1                
Øystein Løseth 1       1              
Andreas Scheel 0                      
Egil Wickstrand Iversen 0                      
Hans Erik Tofte 0                      
Harald Gefle 0                      
Helge Huseby Haug 0                      
Johnny Ryvoll 0                      
Lars Thorrud  0                      
Nils Bugge 0                      
Ole Andreas Halvorsen 0                      
Per-Arnfinn Brekke 0                      
Petter Anderssen 0                      
Rune Helland 0                      
Rune Natås 0                      
Thor Willy Christiansen 0                      
Øyvind Solvang  0                      

 

 

Overtoppen