Close

23 mann i Korken med Kalle onsdag 5. desember

Det ble hufset i stor stil i Korken i kveld, med 23 mann fra Overtoppen!

Opplegget etter obligatorisk oppvarming ble 2 min (oppvarmingsdrag) +3+2+3+4+2+3+4 og da var vi på tårnet! Holter og Enger’ viser takter!

Følgende ble observert:

A. Prietz, Sørlie, Holter, Knut , Mellbye, Petlund, Braathen, Clem, Skeie, Landmark, Kumle, Andreas E, Stolt-Nielsen, Hjemdal, Jebsen , Ellingsen, Knoph, Ebbesen, Børstad, Peder, J-K Prietz, Klouman og Holm.

Leave a Reply

Overtoppen