Close

Bakglatt i Korken

+2C, slaps og bløt sne var tydeligvis ikke spesielt forlokkende denne onsdagen. Aketun kunne notere en kraftig nedgang i antall fremmøtte sammenlignet med forrige gang.

Men Holter, 2 x Engebretsen, Hjerman, Sørli, Jebsen, Løseth, Landmark og Ebbesen representerte Overtoppen. Og alle hadde OT effekter i korrekte farger!

Etter oppvarmingsdraget var det vekselvis 2 og 4 minutter helt opp til toppen. Bløt sne gjorde ikke forholdene lettere, og det spørs om ikke Benny snart bør vurdere å utvikle “Fellesko”…?

Leave a Reply

Overtoppen