Close

Birkebeinerrennet 2018 – resultatanalyse versjon 2.0

Birken 2018: Takk til støtteapparat og arrangementskomite!

Tabell 1 til 5 er oppdatert for å vise resultat for 16 snarere enn 14 Overtoppere. Startpulje er også lagt inn.

Resultatlisten er alt kjent, men gjentas nedenfor (tabell 1). Den suppleres med fire tabeller for analytiske formål.

Men først; flere av gutta gleder seg til opprykk i eldre klasse neste år (M60). Merketiden for denne klassen var i år 5 minutter mer enn i M55. I 2017 var den imidlertid ett minutt bedre. De siste 10 årene var merketiden for “gubbene” i M60 nesten 7 minutter mer – i gjennomsnitt. Over de siste 20 år var gjennomsnittet rundt 8 minutter mer. Den årlig variasjonen er imidlertid stor!

Det er imidlertid ingen grunn til å hvile på laurbærene, eller alderen. Fra 1995 er det en tendens mot en gradvis lavere merketid, igjen i klasse M60. I snitt kan det regnes med en årlig forbedring på rundt 40 sekunder. Nå kan jo noe av dette tilskrives forbedring i utstyr og smøring. Så da må jo moralen for menn i vår alder være å (fortsatt) holde seg med topp moderne utstyr og spisskompetanse innen smøring (og felleski). Utviklingen i merketiden frem til 2018 (venstre side) ser du grafisk illustrert nedenfor:

Så var det resultatlisten 2018 for 16 OT-ere (Tabell 1):

Påfølgende tabeller viser i korthet at de beste er best: Den innbyrdes plassering, i OT sammenheng, endres ikke vesentlig underveis i rennet. Noen innbyrdes “fighter” er det riktignok, jf. tabell 4.

Tabell 2 viser “etappetidene” for strekningene frem til henholdsvis Skramstad, Kvarstad, Sjusjøen og mål.

Tabell 3 viser fart (min per km) per “etappe”.

Tabell 4 viser innbyrdes rangering (eller plassering) per “etappe”.

For de som mener det er på tide å heve eget prestasjonsnivå i OTs klubbmesterskap, så angir tabell 5 hvor mye kilometertiden må forbedres for å kunne dele seieren med året klubbmesteren (alt annet likt). Det holder trolig å fokusere på tre ting mot neste år; (i) trening, (ii) arbeidsøkonomi/teknikk, og (iii) egenvekt. To av disse faktorene ivaretas ved å stille på OT-trening. Variasjon i (iii) vil nok også bli overvåket og kommentert av velmente treningskollegaer!

Sverre

 

Leave a Reply

Overtoppen