Close

Blodslitern’s adelskalender 2012

Siden starten av Blodslitern i 1999 har Overtoppens medlemmer hvert år trent
for å perse opp til flaggstangen på Tryvannstua.
Adelskalenderen gjennom de siste13 årene vitner om en gjeng
som nå endelig svarer til sitt navn Overtoppen.
2012 ga derfor heller ingen nye pers’er for gamle travere,
men tre nye navn på listen ble det.
Under følger alle bestetider til gamle og nye medlemmer siden 1999.

Blodsliter’n pers’er 1999-2012:
       
19:49 Knut Engebretsen (2005)  
20:18 Andreas Engebretsen (2006, 2009)
20:55 Jonny Ryvoll (2006)

 
21:01 Kjetil Landmark (2003)  
       
22:14 Petter Andersen (2003)  
22:18 OP Knoph (2007)    
22:30 Rune Helland (2001)  
22:58 Anders Prietz (2003)  
       
23:04 Bjørn Hjermann (2010)

23:06 Thomas Holter (2002)

 
23:09 Eivind Sørlie (2001)  
23:12 Sverre Huse (2001)  
23:19 Hans Erik Tofte (2008)  
23:30 Ole Anker Rasch (2005)  
23:35 Birger Solberg (2008)  
23:38 Sverre Petlund (2004)
23:39 Fredrik Thaulow (2002)
23:44 Dag Mobakken (2003)
23:58 Jørgen Hjemdal (2001)

24:03 Andreas Mellbye (2010)

24:12 Øystein Løseth (2000)

24:15 Andreas Scheel (2001)
24:21 Stig Benestad (2009)

24:30 Hans Henrik Kloumann (2001)

24:38 Narve Børstad (2010)

24:40 Per Kaarby (2000)
24:51 Kjetil D Larsen (2003)
24:52 Nicolai Løvenskiold (2004)
24:54 Hans Ellingsen (2002)
25:38 Ola Ebbesen (2011)

25:50 Sølve Skeie (2000)

25:50 Harald UM Sverdrup (2009)
25:52 Jørgen Waaler (2006)
25:58 Lars Thorrud (2000)
26:15 Øystein Ree (2001)

26:38 Per Kumle (2012)

26:19 Jon Kristian Prietz (2008)
26,22 Peder Løvenskiold (2009)
26:30 Jacob Stolt -Nilsen (2009)
26:45 Egil W Iversen (2006)
26:58 Harald Gefle (1999)
28.03 Øystein Løseth (2008)
28:09 Erih G Braathen (2012)

28:15 Erik Syrdalen (2003)

29:25 Jørgen Larsen (1999)

29:54 Arno Berg (2012)

På Sykkel:
17:57 Sverre Petlund (2003)
22:20 Øystein Ree (2003)
24:40 Harald Gefle (2003)

Overtoppen