Close

Blodslitern og Generalforsamling 3.11.2012

Karer, det er bra påmelding – særlig på Banketten.

 

Vi møter på Bogstad badeplass – husk vi skal være dampende varme til start kl.15.00

Utenbys folk kan dusje hos verten Ole eller andre av oss som bor i nærheten.

Genfors kl.18 i Dr. Holms vei 11 – Første vei til høyre etter at dere har passert Besserud stasjon – helt innerst i svingen.

 

Vi gleder oss!

 

  Name Blodslitern Genfors
1 Thomas Holter JA JA
2 Knut Beck Engebretsen JA JA
3 Andreas Engebretsen JA JA
4 Svein Narve Børstad Nei Ja
5 tny mntana ja ja
6 Birger Solberg Ja Ja
7 Andreas Scheel Ja Ja
8 Ole Anker Rasch ja ja
9 Egil Iversen ja ja
10 Ola Ebbesen Nei JA
11 Jørgen Hjemdal JA JA
12 Harald Sverdrup nei – men stiller opp ja
13 Per Arnfinn Brekke NEI (hjelper) JA
14 Fridtjof Jebsen JA JA
15 Kjetil Landmark JA JA
16 Harald Gefle Nei/utenlands Nei/utenlands
17 Stig Benestad ja ja
18 Jon-Kristian Prietz JA JA
19 Bernt Lund Nei heier Ja
20 Anders Prietz JA JA
21 Arno Berg Ja Ja
22 Andreas Mellbye Ja Ja
23 Erik Syrdalen NEI JA
24 Dag Mobakken Nei men stiller som hjelper og heier Ja
25 Øystein Ree ja ja
26 Johnny Ryvoll Ja Ja
27 Sølve Skeie Nei JA
28 Bjørn Kvaal Hjermann JA JA
       
  Morten Hals JA JA
  Gjesteløpere JA  
    JA  
    JA  
Overtoppen