Close

Blodsliternes adelskalender

Siden starten av Blodslitern i 1999 har Overtoppens medlemmer hvert år trent for å perse opp til flaggstangen på Tryvannstua.

Adelskalenderen gjennom de siste 14 årene vitner om en gjeng som nesten står i mot forfallet.

 

Under følger alle bestetider  til medlemmene siden 1999.

 

 

Bestenoteringer i Blodsliter’n 1999-2012

 

19:49 Knut Engebretsen (2005)

 

20:18 Andreas Engebretsen (2006, 2008)
20:55 Jonny Ryvoll (2006)

 

21:01 Kjetil Landmark (2003)

 

22:14 Petter Andersen (2003)
22:18 OP Knoph (2007)
22:30 Rune Helland (2001)
22:58 Anders Prietz (2003)

 

23:04 Bjørn Hjermann  (2010)

23:06 Thomas Holter (2002)
23:09 Eivind Sørlie (2001)

23:12 Sverre Huse (2001)
23:19 Hans Erik Tofte (2008)

23:29 Sven Narve Børstad (2011)
23:30 Ole Anker Rasch (2005)
23:35 Birger Solberg (2008)
23:38 Sverre Petlund (2004)
23:39 Fredrik Thaulow (2002)
23:44 Dag Mobakken (2003)
23:58 Jørgen Hjemdal (2001)

 

24:03 Andreas Melbye (2010)

24:12 Øystein Løseth (2000)
24:15 Andreas Scheel (2001)

24:21 Stig Benestad (2009)
24:30 Hans Henrik Kloumann (2001)
24:40 Per Kaarby (2000)
24:51 Kjetil D Larsen (2003)
24:52 Nicolai Løvenskiold (2004)
24:54 Hans Ellingsen (2002)

 

25:31 Ola Ebbesen (2011))

25:50 Sølve Skeie (2000)

25:50 Harald Sverdrup (2009)
25:51 Jørgen Waaler (2011)
25:58 Lars Thorrud (2000)

 

26:15 Øystein Ree (2001)
26:19 Jon Kristian Prietz (2008)

26:38 Per Kumle (2012)
26:45 Egil W Iversen (2006)
26:58 Harald Gefle (1999)

 

27:14 Jakob Stolt Nielsen (2008)

 

28:09 Erik G Braathen (2012) 

28:15 Erik Syrdalen (2003)

 

29:25 Jørgen Larsen (1999)

29:54 Arno Berg (2012)

 

På Sykkel:
17:57 Sverre Petlund (2003)
22:20 Øystein Ree (2003)
24:40 Harald Gefle (2003)

Overtoppen