Close

Elghufs i korken erstattet med rå stakeintervaller inne

treningsjefen fryktet lårhalsbrudd på det glatte føret og ba undertegnede om å ordne et opplegg i Akers flotte treningslokaler med  eget spinning / stakemaskin rom. 14 Overtoppere kjørte oppvarming 8 min på sykkel + 8 min på stakemaskin -etterfulgt av blodharde 2 min drag med tilsvarende pause, 5 drag på sykkel pluss 5 drag på stakemaskin etterfulgt av nedløping på mølle og tøying.

Følgende karer ga jernet (i6): Eivind, Erik b, Thomas, Eivind, Espen, Harald s, børstad, Andreas m, OP, Andreas e, per Arnfinn, sølve, Erik s og Knut e som pisket gjengen. Bra stemning og kompakt trening!

Leave a Reply

Overtoppen