Close

Endring fra terminlisten onsdag 28 juni

Det er opprinnelig lagt opp til test klubbmesterskap i svømming førstkommende onsdag 28 juni inkl. bankett Herregårdskroa. Flere av OT svømmerne har meldt forfall – derfor velger vi å utsette svømmekonkurransen. I stedet legges det opp til løpetur fra Bogstad badeplass 18:30 med runden rundt Bogstadvannet og påfølgende svømmeøkt i Bogstadvannet. Hvis det er stemning for det, åpnes det for 1 øl og matbit på Herregårdskroa etter trening….

Onsdag 30. august forsøker vi oss igjen med test av klubbmesterskap i svømming (ca. 1000 meter). Vi kommer tilbake med tid og sted. Hvis dette tidspunktet ikke passer for svømmerne, må dere melde fra. Svømmerne i Overtoppen defineres som følgende (noe tilfeldig og subjektiv rangert rekkefølge 18 stk. totalt): P. Andersen, S. Petlund, K. Landmark, A. Prietz O. Ebbesen, A. Scheel, E. Syrdalen, E. Sørlie, H. Ellingsen, E. Holm, S. Benestad, N. Løvenskiold, K. Engebretsen, P. Kumle, E. Bråthen, J-K Prietz, T. Holter og A. Engebretsen.

http://www.youtube.com/watch?v=rJpFVvho0o4

Leave a Reply

Overtoppen