Close

Fem mila – kansellert denne gangen – men prøv å gå enten torsdag kveld eller annen dag…

fin artikkel om Akertun!

http://www.aftenposten.no/osloby/Slitet-for-slitet–Kollens-legendariske-femmil-gjenoppstar-616431b.html

Leave a Reply

Overtoppen