Close

For de hjemmeværende…lørdag 7. desember

Det rapporteres om fine forhold fra Sollihøgda, og det skal være preppet helt til Kleivstua. Solihøgda v/Høymyr kl 09:00 blir fremmøtested for de som ikke er på Skei.

Leave a Reply

Overtoppen