Close

Førstkommende lørdag 28. september – endring fra terminlisten

Nytt oppmøtested Fossum kl 09:00

Det terminlistefestede opplegget med 60° rett Vest blir utsatt grunnet at flere “sentrale” medlemmer er bortreis denne helgen. Det blir derfor lagt opp til langtur med oppmøte Fossum kl 09:00, og Kjetil tar kommando.

Velkommen!

Leave a Reply

Overtoppen