Close

Generalforsamlingene og utmerkelser

Overtoppen ble stiftet 3. desember 1990 under navnet “Lyn Gutta”, da gruppen hadde en løs tilknytnig til Ski og fotballklubben Lyn. På stiftelses møtet var det 17 fremøtte. Nær sagt alle er i dag fortsatt medlem. I tillegg har det kommet flere nye til gjennom årene, slik at Overtoppen i dag består av totalt 48 betalende medlemmer.

Klubbens første styret bestod av:

Eivind Sørlie, Thomas Holter, Hans-Henrik Klouman og Anders Prietz.

Den første generalforsamlingen ble avholdt i Klouman’s daværende leilighet i Bygdøy Allè.

Deretter har følgende av Overtoppens medlemmer gjort sin styreplikt og flg priser er utdelt:

1991/92: Prietz, Klouman og Holter – Generalforsamling avholdt i Bakkjen’s garasje.
Årets løper: Dag Mobakken
 
1992/93: Prietz, Klouman og Holter – Generalforsamling avholdt i Bakkjen’s garasje.
Årets løper: Dag Mobakken

1993/94: Knoph, Mobakken og Tajet – Generalforsamling avholdt i Bakkjen’s garasje.
Årets løper: Dag Mobakken

Det var først på generalforsamlingen etter 1993/94 sesongen at navnet Overtoppen I.L ble etablert på denne lille ekslusive klubben.

1994/95: Skeie, Sørlie og Kaarby – Generalforsamling avholdt i Klouman’s garasje.
Årets løper: Sverre Petlund

1995/96: Anderssen, Ree og Thaulow – Generalforsamling avholdt i Klouman’s garasje.
Årets løper: Jørgen Waaler

1996/97: Engebretsen, Hjemdal og Petlund – Generalforsamling avholdt i Thaulow’s garasje.
Årets løper: Fredrik Thaulow

1997/98: Prietz, Skeie og Mobakken – Generalforsamling avholdt i Anderessen’s garasje.
Årets løper: Sølve Skeie

1998/99: Prietz, Skeie og Mobakken – Generalforsamling avholdt i Mobakken’s garasje.
Årets løper: Knut B Engebretsen

1999/00: Prietz, Skeie og Holter – Generalforsamling avholdt hos Prietz.
Årets løper: Johnny Ryvold
Æresmedlem: Thor Willy Christiansen

2000/01: Kaarby, Hjemdal og Huse – Generalforsamling avholdt hos Huse.
Årets løper:Jørgen Hjemdal

2001/02: Holter, Prietz og Helland – Generalforsamling avholdt hos Larsen
Årets løper: Knut B Engebretsen

2002/03: Holter, Prietz og Larsen – Generalforsamling avholdt hos Enger’n.
Årets løper: Thomas Holter

2003/04: Ellingsen, Engebretsen og Petlund   Generalforsamling avholdt hos Ellingsen.
Årets løper: Johnny Ryvold
Hedersbøtta: Anders Prietz (gudfaren)
Den brukne stav:  Sverre Petlund  (11 sting på Skei)

2004/05: Benestad, Waaler, N.Løvenskiold, Anker Rasch. Generalforsamling avholdt hos Prietz’n.
Årets løper: Andreas Engebretsen
Hedersbøtta: Anders Prietz  (barnehegetante-innpisker)
Den brukne stav:  Sverre Petlund (sykkelrib-clavicula)

2005/06: Benestad, Waaler, N.Løvenskiold, Anker Rasch. Generalforsamling avholdt hos Nicke.
Årets løper: Knut Engebretsen
Hedersbøtta: Sverre Petlund  (Limefargen)
Den brukne stav:  Nicolai Løvenskiold  (stygg sak bak)

2006/07: Benestad, Waaler, N.Løvenskiold, Anker Rasch. Generalforsamling avholdt hos Stig Benestad.
Årets løper: Ole Petter Knoph (løp)
Hedersbøtta:   Sølve Skeie    (Skeiehytta)
Den brukne stav:  Petter Andersen (tatt av lufta)

2007/08: Benestad, Waaler, N.Løvenskiold, Anker Rasch. Generalfor. avholdt hos Hjemdal (ny kåk).
Årets løper: Hans I Ellingsen (3:04)
Hedersbøtta: Nicolay H Løvenkiold      (supreme turarr.)
Den brukne stav:  Harald UM sverdrup (jaws)

2008/09: Benestad, Waaler, Anker Rasch. Generalforsamling avholdt hos Jon Kristian Prietz.
Årets løper:  Hans Erik Tofte
Hedersbøtta: Knut B Engebretsen   (trener)
Den brukne stav:  Per Kaarby (goldeneye)

2009/10: Benestad, Waaler, Anker Rasch. Generalforsamling avholdt hos Øystein Løseth.
Årets løper:  Sverre Petlund      (2:59) – Feil graving på Pokalen!!! (Johnny)
Hedersbøtta: Jonny Ryvoll (Lyngsalpene)
Den brukne stav:  ingen verdige kandidater!!2010/11: Andreas Mellbye,  Waaler, Petlund. Generalforsamling avholdt hos Andreas Mellbye.
Årets løper:  Jon-Kristian Prietz (mengdekonge)

Hedersbøtta: Stig Benestad (Il Presidente)
Den brukne stav:  Kjetil Landmark (dårlig humør)

ÆRESmedlem: Knut B Engebretsen (spydspiss)

2011/12: Knut B Engebretsen,  Waaler, Petlund, Jon -K Prietz. Generalfors. avholdt hos Ole A Rasch.
Årets løper: Erik Syrdalen (merkevinner)

Hedersbøtta:Andreas Engebretsen (fristilsguru)
Den brukne stav:  Bjørn K Hjermann(frost TransJ)

Kyllingdrakten: P A Brekke (disposisjonsendring)

2012/13: Knut B Engebretsen,  Waaler, Petlund, Jon -K Prietz. Generalfors. avholdt på Fram Hytta  Årets løper: Anders Prietz

Hedersbøtta: ingen nominerte
Den brukne stav: Ole Petter Knoph
Kyllingdrakten: ingen nominerte

2013/14 Styret; Anders Prietz, Thomas Chr. Holter, Jørgen Waaler, Sølve Skeie – Generalforsamling på Lokalet i Sørkedalen
Årets løper; Knut B Engebretsen
Hedersbøtta: Waaler
Den brukne stav; Andreas Engebretsen
Kyllingdrakten; utgikk

2014/15 Styret; Anders Prietz, Thomas Chr. Holter, Harald Sverdrup, Per Kumle – Generalforsamling på Lokalet i Sørkedalen
Årets løper; Thomas Chr. Holter
Hedersbøtta; Sølve Skeie
Den brukne stav: Kjetil Landmark

2015/16 Styret; Anders Prietz, Thomas Chr. Holter, Harald Sverdrup, Per Kumle
Generalforsamling i Bestumkilens roklubb
Årets løper: Knut B Engebretsen (på poeng)
Hedersbøtta; Bernt Lund (Vårturen)
Den brukne stav: Per Arnfinn Brekke (utforkjøring)

2016/17 Styret; Anders Prietz, Thomas Chr. Holter, Harald Sverdrup, Ola Ebbesen
Generalforsamling i Bestumkilens roklubb
Årets løper: Knut B Engebretsen (0,1 poeng foran TCH)
Hedersbøtta: Erik Braathen (Multisport & småsko)
Den brukne stav: Andreas Mellbye

2017/18 Styret; Anders Prietz, Thomas Chr. Holter, Ola Ebbesen, Sverre Huse
President assistent: Helge Clem
Trening og aktivitetsleder assistent: Espen Holm
Generalforsamling i Fossum Klubbhus
Årets løper 2018: Knut B Engebretsen (3,8 poeng foran Eivind Sørlie)
Ny pris: Årets “runner up” Mr. Eivind Sørlie
Hedersbøtta: Bjørn Hjermann (Tjømesamlinger)
Den brukne stav: Per-Arnfinn Brekke (En «kortfattet» email med søknad om fritak for 10 oppmøte regelen hvor skadene blir relativt grundig beskrevet. Artrose i høyre kne+++++++)

2018/19 Styret; Helge Clem, Espen Holm, Ola Ebbesen, Sverre Huse
Generalforsamling på Sørkedalen Idrettslokale
Årets løper 2019: Thomas Chr. Holter (0,8 poeng foran Knut B Engebretsen)
Ny pris: Årets “runner up” Mr. Sverre Petlund
Hedersbøtta: Harald Sverdrup (Skeiamlingen)
Den brukne stav: Helge Clem

Æresmedlemmer: Anders Prietz og Thomas Chr. Holter for tro innsats for klubben gjennom mange år.

2019/20 Styret; Helge Clem, Espen Holm, Bernt lund, Sverre Huse
Generalforsamling: Ikke avholdt, grunnet Covid19. Genforspapirer sendt ut på mail i 2 deler og kan finnes her (krever innlogging).
Årets løper: ANDERS «PUTIN» PRIETZ!
Ny pris: Årets “runner up” Mr. Fridtjof Jebsen
Hedersbøtta: Hans Erik Tofte, på bakgrunn av Skåbu sykkelsamling gjennom flere år


Den brukne stav: Ikke utdelt

Overtoppen