Close

Glatt i korken 7/12

2 x 4 x 2 x 4 x 2 x 4…. ble utført av Hjermann i front, Birger, Anders, Andreas M, Erik S, Montana, Ebbesen, Landmark, Sølve, Spruten, Hjemdal og 3 rekrutter – Helge Clem, Christian Ness og Dag Henrik “Presten” Berggrav (første napp for presten) . Godt jobba. Meld fra om evt. uteglemte gulinger.

Leave a Reply

Overtoppen