Close

Innkalling til Generalforsamling i Overtoppen 2016

Tid:     Lørdag 5. november 2016 kl. 17:30

Sted:   Bestumkilen Roklubb på Vækerø (rett forbi Maxbo og vegg i vegg med guttas kajakk klubb)

Startskuddet på Blodslitern (klubbmesterskap i løping for Overtoppen) vil som vanlig gå kl. 15:00 på Bogstad badeplass med utdeling av startnummer kl. 14:15-14:45. Vi oppfordrer alle til å invitere konkurrenter, koner, barn, naboer eller andre bekjente til å enten delta eller heie under årets Blodslitern. Umiddelbart etter målgang og ned jogging er det egentransport til Bestumkilen Roklubb på Vækerø. For de som ikke drar hjemom, er det muligheter for dusj og badstue på Oslo Kajakk klubb som ligger vegg i vegg med roklubben. Ved ankomst blir det servert øl, pølser og snacks. Generalforsamlingen starter kl. 17:30. Mellom Generalforsamling og middag vil Aktiv Mot Kreft få overrekt kr. 100.000 v/Kristin Størmer Steira (som også vil holde et kort foredrag).

 Påmelding (både Blodslitern og GF) skal skje på denne hjemmesiden (se egen melding under).

Leave a Reply

Overtoppen