Close

Jubileum Overtoppen 30+2

Ærede medlemmer av Overtoppen,

Som meddelt på årets Generalforsamling ser vi nå endelig muligheten til å feire Overtoppens 30 års jubileum, 2 år forsinket. Vi er forhåpentligvis fortsatt unge til å kjøre høy party faktor.

Etter nøye overveielser er nå datoen satt til lørdag 11. juni 2022. Vi håper denne datoen passer for samtlige medlemmer og at dere kan bekrefte innen 30. november per mail til meg at dere kommer med ledsager. Dere vil deretter motta endelig formell invitasjon før utgangen av året. Husk å markere denne datoen i din og konas kalender allerede nå.

Vi legger opp til et Jubileumsarrangement i glitter og stas, slik at mesteparten av Overtoppens akkumulerte cash beholdning brennes av på en verdig måte (det kan nok bli en liten egenandel likevel). Det blir ingen fysiske aktiviteter denne kvelden utover den utfoldelsen som skal skje på dansegulvet. Vi kan love mye underholdning hvor Overtoppens historie vil bli hedret innpakket i gule farger (lime grønn farge). Vi skal heller ikke glemme å hedre våre livsledsagere denne kvelden (som holder ut med oss).

Arrangementet skal fortsatt holdes på Nedre Vang Gård på Jevnaker. Mange vil kunne overnatte på stedet og andre hos storbonden Waalern, som holder til ikke langt unna. Noen vil kanskje også foretrekke transport hjem samme kveld. Etter frokost på Vang Gård, legges det opp til omvisning på Kistefos museet dagen derpå.

Hilsen

Arrangementskomiteen v/Anders, Thomas og Enger’n

Leave a Reply

Overtoppen