Close

KM Triatlon lørdag 12/8

Resultater for OT (OsloTri):
1) Petlund
2) Ola
3) Landmark
4) Scheel
X) Ingrid J
5) Holm
6) Sørlie
7) Jon-K
8) Christian Ness
XX) Kristin L

Bankett ble avholdt for løpere og støtteapparat  (Syrdalen, Anders, Mellbye, Kaarby, mf.) og koner og potensielle løpere (totalt 25 pers) fra kl. 18 til kl. 3:00 med frozen margaritas rosa hamburgere m.m.

Se vedlagte bilde for detaljer – navn – total plassering – klasse plassering -svøm – T1 – sykkel – T2 – løp:

PS1: for ettertiden må OT være blant oppførte klubbtilhørigheter for å komme på klubbmester resultatlisten

PS2: dessverre var en del påmeldte kanoner forhindret fra deltagelse: Anders, Engern, Holter, Nikke og Huse (Anders, Kaarby, Syrdalen, Mellbye, mf. stilte i støtteapparatet).

IMG_1976

IMG_1964

IMG_1967

IMG_1963

IMG_1971

IMG_1965

Leave a Reply

Overtoppen