Close

Knallbra deltagelse på onsdagstreningen

I dag stilte det hele 21 Overtoppere på Midtstuen kl. 1830. Alle var helt klare for herlige intervaller med Kalle i Korken. Etter 15 minutters oppvarmingen, ble følgende intervaller gjennomført; 2-3-4-5-4-3-2 noe som bragte gjengen opp til litt forbi Øvresetertjern. God stemning på oppvarmingen, litt mindre prat i pausene, men etter vel gjennomførte drag gikk praten livlig på returen ned til Midtstuen. Alle var godt fornøyd med egen innsats. De som møtte var, Prietz, Mellbye, Holter, Sørlie, Enger’n, Hjermann, Ebbesen, Hjemdal, Petlund, Braathen, Skeie, Syrdalen, Kumle, Bernt, Per-Arnfinn, Peder, Solberg, Ellingsen, Ole Anker, Kaarby og OP!!!! – Bra jobba!

Leave a Reply

Overtoppen