Close

Lørdag 9/12 – Sollihøgda – Høymyr 0900

Det er ikke mange stedene det er mulig å gå på ski, men et som skal være greit er Djupdalsløypa ved Sollihøgda. Fremmøte ved Høymyr kl. 0900, innerst der løypa starter. Husk kroner til parkering.

Leave a Reply

Overtoppen