Close

Lørdagsturen 7 okt. endres til Fossum

Da treningsleder Børsta er bortreist, Engern er på fjellet og Holter må jobbe – tråkker 3 reserven til. Undertegnede vil lede  lørdags langturen fra Fossum med vanlig oppmøte kl. 9:00 ved klubbhuset. Rolig tur på 2 timer over Tjærgrashøgda.

Leave a Reply

Overtoppen