Close

Lørdagsturen – Sollihøgda – (Høymyr P-plass) kl. 1000

Gutta ville til Sollihøgda på lørdag kl. 1000 og ha en rolig tur mot Løvlia. Sving av til høyre 300 m før Sollihøgda kjør opp bakken til P-plassen. Ta med litt parkeringspenger. God tur (undertegnede er på fjellet)

Overtoppen