Close

Magert fremmøte, men fin tur 1. mai

1 mai var tydeligvis de fleste Overtoppere opptatt med markeringer av arbeidernes dag, frisering av hage, pussing av båt, osv. Dette resulterte i at de to fremmøtte til løpeturen langs Lysakerelven (Bernt + Per K.) fikk en fin og kontrollert løpetur på vestsiden av elven fra Fossum klubbhus til Jar med retur på østsiden, ca. 11,5 km. Litt rart at ingen flere tok seg bryet med å stille til trening på denne fine dagen, men turen ble ikke noe dårligere av den grunn.

Leave a Reply

Overtoppen