Close

Med piggsko i Nordmarka 29.11

Godt skodd ble 2.30 min økt gjennomført lørdag morgen. Deltakere Klouman!, Anders P. og Kumle. Ca. 18 km.

Overtoppen