Close

MTB referat fra lø. 24.5

Overtoppen tok denne gangen den vanskelige utfordringen med sosialt samkvem utenfor klubben og hev seg med følgende spreke team : Truls Persen & bror Morten , Tore Eikeli, Lars B. Thoresen, Kim Wahl og Thorvald Wahl. OT var tungt representert med Kjære Store Leder ( Anders P ). Fotfolket møtte med Erik B og Andreas M.

Statoil, Bogstad – Skansebakken- Storebekk- Gråseter- Heggeli- Storflåtan-Hauken – Kringla- Sørgedalen-Bogstad. ( 75 km logget på Erik B og AM t/r Snarøya).

Motbakkene opp mot Gråseter og Heggeli kurerer som kjent gruff i kropp og sinn på effektiv måte. I høyden ble vi snart møtt med sol & varme. Litt ulik napping i feltet her & der. Jevnt bra trøkk. På siste nappedrag fra Badeplassen til Staoil, viste Kjære Store Leder hvem som var Chefen ( i alle fall slik det så ut fra baktroppen ). Dette gikk imidlertid ikke på bekostning av at de tre Overtoppere alt i alt unngikk de verste fallgruver i sosial mestring.

Overtoppen