Close

Ny terminliste for resten av høsten 2018 og vinter 2019 frem til ut april er nå lagt ut

Ny, oppdatert terminliste for resten av høsten og frem til ut april er nå lagt ut på web’en under siden “Hvor er treningen”.

Les de nederste linjene på terminlisten. Vi vil på langturene, dersom behov og ønske flagges, innføre en forsøksordning med at første 30-40 minuttene løpes/gåes det samlet, og deretter kan det deles i 2  (eller flere) grupper slik at ikke alle behøver å løpe lengste runde. Dette fordrer at en kan ta på seg ansvaret med å lede den kortere runden.

De som er satt opp som ansvarlig for treningen (“Leder”) en gitt dato tar ansvaret for videre informasjon om opplegg utover det som er skissert, og skaffer evt en erstatter dersom de ikke kan den aktuelle dato.

Endringer/beskjeder knyttet til en trening utover det som er i terminlisten må informeres på FB og web slik at det når frem til alle!

“Leder” skriver også en rapport til web’en og tar i den med hvem som deltok på treningen og skal ha godkjent oppmøte.

Vi satser på en flott sesong og bra deltakelse  fremover!

Eventuelle feil/mangler/spørsmål rettes til undertegnede.

Leave a Reply

Overtoppen