Close

Oksen fra Grav

Det må understrekes at Oksen fra Grav brakk staven inn i siste motbakkene på siste runde. Jeg hadde los på’n, men det spørs vel om han hadde latt seg slå!

Ingen tvil om at OBIK er bra trening, særlig for den mentale delen. Stresse inn etter jobb og deretter spurte rundt 10 km så krampa tar deg………………

Overtoppen